Landskapsarkitekt och Landskapsdesigner

John Tizzard Trädgårdsarkitekt bildades i Vänersborg 1997. Företaget arbetar över hela västsverige med alla typer av gestaltningsuppdrag inom stadsplanering, markprojektering, trädgårdsdesign och trädgårdsplanering.

John har över 30 års erfarenhet från både Sverige och Storbritannien och är utbildad landskapsarkitekt och trädgårdsmästare. Målet är att bygga ett företag med ett brett spektra och med stor vikt på kvalitet från utformning till utförande.

Hans arbetsfält spänner från trädgårdar via parker och bostadsområden till offentliga platser såsom till exempel gator och torg samt skolor och översiktlig planering. Arbetsområdet sträcker sig främst runt Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Skövde och Göteborg.

 

John Tizzard     Masters Landscape Architecture. Edinburgh
Dip. Hort. Edinburgh
LAR/MSA
Vänersborg     SWEDEN