Projekt: Kv Pionen, Vänersborg

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (5 bilder)

Bostadsområden som inkluderar ålderdomshem. Platsen fungerar både som en privat och offentlig plats. Perennplantering används för att skapa årstidsvariation.

Beställare: Vänersborgsbostäder