Projekt: Kv Alen, Vänersborg

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (16 bilder)

Upprustningar av utemiljön

Beställare : Vänersborgsbostader

Klart: Sommaren 2016