Projekt: Nya Brunnsberg, Varberg

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (7 bilder)

Ny Bostadsområde i Varberg.

Välplanerade utomhusmiljöer inspirerar till möten och samvaro de boende

med utblickar mot omkringliggande naturområden.

Gårdarna skapar en trygg miljö med goda förutsättningar för socialt samspel på kvalitativa grönyta.

Markanvisnings Tävling  Vinnande förslag 2019

Pågående Projekt

I samarbete med Studio Ekberg

Beställare; Serneke