Projekt: Kurorten Studentlägenheter, Skövde

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (9 bilder)

Landskapsplanering på Systemhandling Nivå. 

Beställare; Skövdebostäder

Arkitekt; Studio Ekberg

Den planerade byggtiden för Kurorten är från slutet av september 2019 fram till sommaren 2021