Projekt: Kv Venus, Lidköping

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (7 bilder)

Tävlingsförslag: I kvarteret Venus möts dåtid och nytid i stadens trädgård. Stenmjölsgångar smälter samman med 'blomsterrabatter' av sten. Kanter suddas ut, kullersten och växter ger ett mjukt intryck. Uteplatsen är omgiven av kullersten i olika storlek med inslag av växter som storfryle, skogsaster och jättestarr som bryter sig igenom. För att skapa och förstärka uterummen som uteplats används 'gammaldags' spjälstaket. Ytorna på uteplatserna består av enkel naturgrå betong. På stolparna, klängväxter i form av humle, kaprifol och vildvin som klättrar på vajer s.k. vertikal vegetation. Plantering för övrigt består av växter som lämpar sig för för skugga och halvskugga. Låga växter på stora ytor balanserar stenytornas utbredning. Två vårdträd skapar vegetativ höjdkontrast med variation i färgskala vår och höst. Slutresultatet blir en levande stenträdgård mitt i stan.

I samarbete med ABAKO arkitektkontor.

Beställare: AB Bostäder i Lidköping