Projekt: Kv Eklövet, Seniorboende, Mariestad

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (13 bilder)

Vinnande bidrag till tävlingen om nya senoirboende i Mariestad.

I samarbete med ABAKO arkitektkontor och PEAB.

Beställare: Mariehus

Mindre trädgårdsrum vid växthuset/uterum. Inramas med plantering som består av perenner med en rygg av buskar.

Parkkaraktär förstärks med ny trädplantering.

Vattenspel, en fontän med en enkel vattenstråle utgör huvudattraktion såväl sommar som vinter.

Klart 2011