Projekt: Kv Sparven, Tibro

Bläddra/svep höger vänster, klicka/tryck för hela bilden (6 bilder)

Tävlingsförslag till Trygghetsboende och Seniorboende

I samarbete med ABAKO arkitektkontor och PEAB

Beställare: Tibrobyggen AB

Utemiljö Kv. Sparven

En mindre trädgårdsrum med parkkaraktär är skapat mellan bostäderna och parkering. Inramas med plantering som består av perenner med en rygg av buskar och mindre träd. Här finns en öppen gräsyta för lek och samlingar. En trädgårds gång belagt med en marksten som är stilren och funktionell.  Denna promenadsgången förstärker trädgårdens runda form och blir dess inramning.  Markbeläggning på tvärvägen är också formad med marksten och harmonierar väl med trädgården samt bildar en estetisk helhet.

Planteringar kring punkthusen består av låga marktäckade buskar med inslag av mindre träd.

En låg måbärs häck rundar av de spetsiga tomt hörnorna. Upphöjda planteringsytor förstärkar områdets form och har ett naturgrått slät murblock som rygg.

Vintergårdens golv fortsätter utanför med en slät betongplatta. Här finns en pergola i stål som ger välkommen skugga både inne och ute.          

Det finns ett vattenspel i pergolans skugga. Vatten med sitt ljud och spegling utgör ett viktigt inslag här i det mindre trädgårdsrummet